Соціал-демократія – базовий курс

Базовий курс Школи суспільно-політичної освіти про ідеологію соціал-демократії.

Лектор – Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології, експерт Фонду сприяння демократії.

Загальні положення

В рамках проекту ми хотіли вирішити проблему низького рівня суспільно-політичної освіти громадян України, особливо молоді, які ведуться на популізм, дешеві і нереальні для виконання обіцянки, демонструють політичну безвідповідальність і незрілість. Українці, а особливо молоді, люди переважно голосують не за ідеї, програми чи візії, а за приємні обличчя, обіцянки і подачки. Однією із важливим проблем є відсутність ідеологічної культури в політиці, що відображається як і відсутність прив’язки політичних партій до якихось програм чи ідеологій, так і політичної орієнтації виборців. Сьогодні особливо важливо допомогти українському суспільству позбутись популізму, ідеологічної індиферентності та інфантилізму виборців.

Враховуючи все це, потрібно ствердити, що в Україні гостро необхідні популярні навчальні програми для широкого загалу молодих громадян, особливо – в онлайн і відео-форматі, які б змогли сформувати розуміння функціонування політичної системи, розподілу влади, компетенцій владних органів. В таких програмах потрібно використовувати популярні методи подачі матеріалів, зокрема цікаві для молоді групові заняття, орієнтовані на молодь публікації, а також будувати працю за принципом нетворкінгу тощо.

Мета курсу

Допомогти освітянам та всім зацікавленим набути знань, які дозволять самостійно розрізняти базові політичні ідеології та вміти пояснити ці відмінності іншим. Мотивувати громадян ставати більш політично активними та грамотними.

Цільова аудиторія

Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги позашкільних навчально-виховних закладів, викладачі закладів вищої освіти, освітні тренери, лектори та всі охочі отримати базові знання про сучасні політичні ідеології, зокрема – соціал-демократію.

Напрям навчання

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників, освітніх тренерів та учасників, які цього бажають, щодо підвищення політичної грамотності та обізнаності в політичних ідеологіях, опанування сучасними методами в освітньому середовищі.

Тематичний розподіл

Впродовж Курсу «Соціал-демократія»  розглядатимуться такі теми:

  • Історія формування та основні принципи соціал-демократії.
  • Чому зазнали краху та розвалилися перші «комуни», які мали на меті побудову ідеального суспільства на соціалістичних засадах?
  • Чому комуністи посварилися з соціал-демократами?
  • Ідейна еволюція соціал демократії від радикальної революційної доктрини до держави загального добробуту.
  • Основні теоретики та ідеологи соціал-демократії.
  • Співвідношення соціал-демократії з комунізмом та лібералізмом.
  • Роль та значення соціал-демократичних цінностей у розбудові та розвитку європейських держав.
  • Характеристика сучасних соціал-демократичних партій Європи та України.
  • Сучасне електоральне становище та вплив соціал-демократії в Європі та світі.

Обсяг курсу

9 годин

Форма навчання

Онлайн-курс, опановується самостійно

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться

Загальні: знання сучасних політичних ідеологій, відмінності між ними.

Фахові: історія виникнення, основні принципи ідеології соціал-демократії, сучасний стан та вплив на політичний порядок денний. Соціал-демократія в Україні.

Форма підтвердження результатів навчання

Сертифікат про успішне завершення навчання з вказаною кількістю годин. Сертифікат доступний для перевірки на сайті проєкту. Усі видані сертифікати вносяться до реєстру на сайті проєкту.

Навчальна програма

Назви лекцій і тем Кількість хвилин, орієнтовно
Усього у тому числі
Лекція Самостійно  Тестування
1 Вступ 15 5 10  
Лекція № 1. Соціал-демократія. Історія. Успішні кейси реалізації програми  
2 Сутність та актуальність соціал-демократії.  30 10 15 5
3 Цінності та цілі сучасної соціал-демократії. 20 5 10 5
4 Історія виникнення соціалізму.   30 10 15 5
5 Теоретики утопічного соціалізму.  45 15 25 5
6 Виникнення  І  та ІІ Інтернаціоналів.  20 5 10 5
7 Зародження соціал-демократії.  20 5 10 5
8 Революційний та демократичний соціалізм.  30 10 15 5
9 Соціал-демократія в ХХ столітті. Успішні кейси реалізації програми.  21 6 10 5
10 Шведський соціалізм.  20 5 10 5
11 Німецька соціал-демократія.  20 5 10 5
Лекція № 2. Соціал-демократія: 10 фактів про…  
12 Соціал-демократія в ХХІ столітті.  20 5 10 5
13 Ідейні концепти соціал-демократії. 30 10 15 5
14 Держава загального добробуту, як ключова мета соціал-демократії.  30 10 15 5
15 Основні концепції та різновиди соціал-демократії. 30 10 15 5
16 Економічна демократія: теорія та кейси реалізації на практиці.  45 15 25 5
17 Сучасна соціал-демократична політика в Європі та світі.  30 10 15 5
18 Соцінтерн та сучасні соціал-демократичні партії.  20 5 10 5
19 «Правішання» соціал-демократії та її електоральні позиції в ХХІ столітті. 30 10 15 5
20 Український вимір соціал-демократії.  30 10 15 5
  Всього хвилин: 536 166 275 95

Автори курсу

Лектор: Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.

Методист: Валерій Майданюк, політолог, журналіст, кандидат політичних наук, викладач історії та політології.

Упорядник: Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії.

Реалізація

Курс розроблено відповідно до сучасної освітньої політики держави, стратегії реформування освіти в Україні та Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800 зі змінами та доповненнями від 27 грудня 2019 р. №1133).

Перед початком

1
Про курс Соціал-демократія – базовий курс
15 хвилин
2
Як користуватися курсом

Лекція № 1 «Соціал-демократія. Історія. Успішні кейси реалізації програми»

1
Сутність та актуальність соціал-демократії
30 хвилин
2
Сутність та актуальність соціал-демократії – контрольне питання до уроку
1 питання
3
Цінності та цілі сучасної соціал-демократії
20 хвилин
4
Цінності та цілі сучасної соціал-демократії – контрольне питання до уроку
1 питання
5
Історія виникнення соціалізму
30 хвилин
6
Історія виникнення соціалізму – контрольне питання до уроку
1 питання
7
Теоретики утопічного соціалізму
45 хвилин
8
Теоретики утопічного соціалізму – контрольне питання до уроку
1 питання
9
Виникнення І та ІІ Інтернаціоналів
20 хвилин
10
Виникнення І та ІІ Інтернаціоналів – контрольне питання до уроку
1 питання
11
Зародження соціал-демократії
20 хвилин
12
Зародження соціал-демократії – контрольне питання до уроку
1 питання
13
Революційний та демократичний соціалізм
30 хвилин
14
Революційний та демократичний соціалізм – контрольне питання до уроку
1 питання
15
Соціал-демократія в ХХ столітті. Успішні кейси реалізації програми
21 хвилина
16
Соціал-демократія в ХХ столітті. Успішні кейси реалізації програми – контрольне питання до уроку
1 питання
17
Шведський соціалізм
20 хвилин
18
Шведський соціалізм – контрольне питання до уроку
1 питання
19
Німецька соціал-демократія
20 хвилин
20
Німецька соціал-демократія – контрольне питання до уроку
1 питання

Лекція № 2. «Соціал-демократія: 10 фактів про...»

1
Соціал-демократія в ХХІ столітті
20 хвилин
2
Соціал-демократія в ХХІ столітті – контрольне питання до уроку
1 питання
3
Ідейні концепти соціал-демократії
30 хвилин
4
Ідейні концепти соціал-демократії – контрольне питання до уроку
1 питання
5
Держава загального добробуту, як ключова мета соціал-демократії
30 хвилин
6
Держава загального добробуту, як ключова мета соціал-демократії – контрольне питання до уроку
1 питання
7
Основні концепції та різновиди соціал-демократії
30 хвилин
8
Основні концепції та різновиди соціал-демократії – контрольне питання до уроку
1 питання
9
Економічна демократія: теорія та кейси реалізації на практиці
45 хвилин
10
Економічна демократія: теорія та кейси реалізації на практиці – контрольне питання до уроку
1 питання
11
Сучасна соціал-демократична політика в Європі та світі
30 хвилин
12
Сучасна соціал-демократична політика в Європі та світі – контрольне питання до уроку
1 питання
13
Соцінтерн та сучасні соціал-демократичні партії
20 хвилин
14
Соцінтерн та сучасні соціал-демократичні партії – контрольне питання до уроку
1 питання
15
«Правішання» соціал-демократії та її електоральні позиції в ХХІ столітті
30 хвилин
16
«Правішання» соціал-демократії та її електоральні позиції в ХХІ столітті – контрольне питання до уроку
1 питання
17
Український вимір соціал-демократії
30 хвилин
18
Український вимір соціал-демократії – контрольне питання до уроку
1 питання

Тестові підсумкові запитання

1
Тестові підсумкові запитання
12 питання

Будьте першим, хто додасть відгук.

Будь ласка, увійдіть, щоб залишити відгук
Цей веб-сайт використовує файли cookie та запитує ваші персональні дані, щоб вам було зручно користуватися сайтом. Повідомте нам, що ви погоджуєтесь з використанням цих файлів cookies.